władować się


władować się
Władować się komuś z butami do duszy, w życie itp. zob. but 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • władować — dk IV, władowaćduję, władowaćdujesz, władowaćduj, władowaćował, władowaćowany rzad. władowywać ndk VIIIa, władowaćowuję, władowaćowujesz, władowaćowuj, władowaćwał, władowaćywany 1. «ładując umieścić gdzieś, ułożyć na czymś; rzadziej: wsadzić… …   Słownik języka polskiego

  • władowywać się — Władować się komuś z butami do duszy, w życie itp. zob. but 2 …   Słownik frazeologiczny

  • dusza — 1. Aż dusza rośnie «powiedzenie wyrażające radość, zadowolenie z czegoś»: (...) zgodnie pracują, pomagają sobie... aż dusza rośnie (...). Roz bezp 2001. 2. Bratnia, pokrewna, przyjazna dusza «człowiek bliski komuś pod jakimś względem, podobny do… …   Słownik frazeologiczny

  • życie — 1. Bez życia «bez zapału, mało energicznie» 2. Brać, traktować życie lekko «być lekkomyślnym, postępować lekkomyślnie, beztrosko, niczym się nie przejmując»: Podziwiał jego odwagę brania życia lekko i nieodpowiedzialnie, jakby to było majowe… …   Słownik frazeologiczny

  • but — 1. Szyć, uszyć komuś buty «robić, zrobić intrygi przeciw komuś»: To zapewne pan jest owym panem Brolem, pogromcą zwierząt? Przy tych słowach zwrócił się w kierunku bosmana. Aha, Pawłow już uszył mi buty – pomyślał marynarz, lecz nie okazując… …   Słownik frazeologiczny